osteopaat osteopathie kinderen INPP Duffel Lier Mechelen Gooreind Heist op den Berg

Ingrid Van Elsen

INPP

Het INNP (Institute for Neuro-Physiological Psychology, Chester, Uk) werd in 1975 opgericht door de psycholoog Peter Blythe (PhD). Hij onderzocht als eerste in de geschiedenis de effecten van een onrijp zenuwstelsel op de leerprestaties, het emotionele welbevinden en het gedrag. Het INPP Instituut heeft zich sindsdien steeds toegelegd op het identificeren en screenen van motorische onrijpheid in kinderen en volwassenen. Dit gebeurt aan de hand van medische gestandaardiseerde screeningstesten. Daarop heeft het INPP een bewegingsprogramma samengesteld dat een erkende INPP-therapeut kan aanleren aan de ouders en het kind.

Dit oefenprogramma wordt reeds jaren succesvol toegepast in verschillende landen en is uitvoerig onderzocht in tal van studies.

Vaak hebben leerproblemen zoals moeilijkheden met lezen, schrijven, spelling, rekenen, concentratie en onderpresteren een fysieke oorzaak. Wanneer het zenuwstel nog onrijp is, dan is de motoriek niet op punt en kan dit de output in de klas belemmeren. We noemen dit neuromotorische onrijpheid. Met andere woorden het kind weet het wel, maar kan het niet laten zien. Dit is ook zeer bepalend voor het gedrag en de motivatie van het kind.

Bij een INPP therapeut kan u een volledig neuromotorisch onderzoek laten afnemen. Factoren zoals evenwicht, postuur, coördinatie, oogvolgbewegingen, enz.. worden gescreend en in relatie gebracht met de huidige problemen op school.

Kortom, we zoeken niet naar een diagnose, maar naar tekenen van fysieke immaturiteit.

Neuromotorische onrijpheid belemmert niet alleen sportprestaties maar ook alle fysieke handelingen die met leren te maken hebben; oogbewegingen om te lezen, oog-handcoördinatie om te schrijven, automatisatie om de maaltafels te leren, ruimtelijk inzicht voor meetkunde en sociale interactie…

Wanneer aan deze problemen kan worden gewerkt, kan een kind eindelijk laten zien wat het in zijn mars heeft. Het wordt dan niet meer uitgeput door het steeds compenseren en er komt meer energie vrij om effectief te leren.

osteopathie Lier Mechelen osteopaat kinderen baby's Gooreind zwangerschap Duffel osteopate Heist op den Berg

Fysieke immaturiteit als basis van symptomen

Symptomen / leerproblemen die gepaard gaan met neuromotorische onrijpheid

 • moeite met stilzitten,
 • moeite met aandacht en concentratie,
 • moeite met leren zwemmen en fietsen,
 • slechte oog-handcoördinatie,
 • wagenziekte,
 • tijdsbesef en kloklezen,
 • moeite met rekenen, lezen, schrijven, spelling,
 • moeizame spraak en articulatie,
 • gemixte lateraliteit,
 • moeite met aankleden, eten aan tafel,
 • moeite met rechtop zitten aan een tafel,
 • als peuter zeer laat / vroeg beginnen stappen,
 • als peuter laat beginnen spreken.

Het INPP-therapieprogramma is een thuisprogramma!

Dit wil zeggen dat u niet wekelijks hoeft af te spreken met de INPP-therapeut. Het oefenprogramma dient thuis dagelijks te gebeuren onder supervisie van de ouders. Het duurt minder dan 10 minuten per dag en loopt over gemiddeld 10 tot 12 maanden. Het totaal aantal consulten zal daarom rond een maximum van acht afspraken draaien.

Meer info? Neem gerust contact!